top of page

Ansvarsförsäkring

Vi har strikta regler när det gäller hantering av nycklar, entrékort och koder.

Vi har företagsförsäkring hos Länsförsäringar (täcker upp till 10 miljoner SEK).

bottom of page